Geologia w budownictwie i inżynierii

Jakie procesy zachodzą w gruncie? Jakie właściwości mają grunty problematyczne i jak przeciwdziałać geozagrożeniom? Na te pytania muszą odpowiedzieć geologowie. Geotechnika to nauka zajmująca się właściwościami gruntu pod kątem projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych.

geotechnikaGeotechnika jest w dużym stopniu dziedziną interdyscyplinarną, obejmującą zarówno klasyczne obszary budownictwa ogólnego, jak i inżynierii lądowej, wodnej i morskiej. Kiedy zwykle potrzebujemy geotechnologa? W grę wchodzi również wysoce bliskie tej dziedzinie budownictwo. Kiedy chcemy zbudować dom, nie możemy opierać się na losowych pomiarach i 'polecanych’ materiałach budowniczych.

Na bazie badań geologicznych powstaje projekt fundamentów – parametry geotechniczne wpływają na wybór rodzaju fundamentów. W badaniach podłoża gruntowego wykorzystujemy metody geofizyczne, stosując najnowsze technologie, umożliwiające uszczegółowienie modelu geologicznego między otworami badawczymi. Ciągłość rejestracji wzdłuż całego profilu pomiarowego, przy dużej liczbie danych, zapewnia wiarygodność wyników. Dzięki tym czynnikom możemy zbudować dom odpowiedni do warunków terenu, na którym chcemy go postawić. Likwidujemy potencjalne geozagrożenia, czyli osuwiska, powodzie – podtopienia, naturalne i antropogeniczne skażenia terenu, erozje skalne, wstrząsy sejsmiczne i ich następstwa.

Poza tym kwestia prawna – przed zbudowaniem domu trzeba mieć dokumentację od geologa aby dostać pozwolenie na jego wybudowanie. Tak powstały dom pozwoli być schronieniem dla naszej rodziny przez długie, długie lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *